Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2020 z dnia 30.03.2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.55.2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (30 marca 2020)
Opublikował: Beata Kolasińska (30 marca 2020, 13:08:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221