Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą bądź na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej 2. dnia przed dniem wyborów, tj. do 24 maja 2019 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się osobiście za pokwitowaniem bądź przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miejski w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1– Stanowisko ds. Dowodów Osobistych pokój nr 20
tel. 52 382 64 64

w godzinach:
  • poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30
  • wtorek – 7.30 – 17.00 
  • piątek – 7.30 – 14.00
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (50kB) word

metryczka


Wytworzył: Zespół ds. przeprowadzenia wyborów (18 kwietnia 2019)
Opublikował: Mariusz Frelke (18 kwietnia 2019, 07:55:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434