Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) oraz podjętej uchwały Nr LXII/517/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Koronowo na stałe obwody [...]

metryczka