Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2019 z dnia 4 września 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.140.2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (4 września 2019)
Opublikował: Marta Sadkowska (5 września 2019, 08:45:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148