2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 31.07.2019 r. znak IPP-PP.6733.1.18.2019 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku z dni 29.05.2019 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie południowo - wschodniej części istniejącej skarpy zbiornika w celu wykonania: powierzchni rekreacyjnej dla mieszkańców wraz ze ścieżką spacerową z nawierzchni mineralnej i infrastrukturą małej architektury tj. ławki parkowe i kosze śmietnikowe, likwidacji istniejącego wylotu odprowadzającego wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody i włączenie istniejącego rurociągu do projektowanej studni ø 1000 mm i dalej poprowadzenie nowego rurociągu przez obszar nadsypywania skarpy i wykonanie nowego wylotu na załamaniu projektowanej skarpy, budowie 2 pomostów stalowych z dyliną drewnianą – realizacja inwestycji na nieruchomości ozn. nr ewid. 247 położonej we Wtelnie, obręb Wtelno, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (31 lipca 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (1 sierpnia 2019, 14:11:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193