Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie - 21 stycznia 2020 roku, godz. 14:00


Uprzejmie zawiadamiam, że 21 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Kontrola wydatków poniesionych przez Miejsko - Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za II półrocze 2019 r.
  3. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca niezrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2019 r. z podaniem przyczyn  braku ich realizacji.
  4. Sprawy bieżące komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, dnia 09 stycznia 2020r.

Przewodnicząca Komisji

Ewa Szymańska
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (9 stycznia 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (9 stycznia 2020, 08:53:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75