Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie - 10 maja 2019 r., godz. 9:00.

Uprzejmie zawiadamiam, że 10 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie przez Burmistrza Koronowa raportu o stanie gminy.
  3. Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dotycząca rozliczania opłat za media w Szkole Podstawowej w Witoldowie oraz w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynku szkoły.
  4. Informacja Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. w sprawie zakresów obowiązków wszystkich osób pełniących funkcje kierownicze w poszczególnych działach spółki.
  5. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Dworcowej”.
  6. Sprawy bieżące komisji.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Koronowo, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Szymańska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (26 kwietnia 2019)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (26 kwietnia 2019, 10:35:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256