Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie - 15 lutego 2019 r., godz. 9:00.


Uprzejmie zawiadamiam, że 15 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:
 
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Kontrola zatrudnienia i płac za okres od czerwca 2017 r. do grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie, Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie, Zakładzie Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., łącznie z premiami i nagrodami.
3.      Kontrola sprzedaży mienia gminnego za 2018 rok.
4.      Sprawy bieżące komisji.
5.      Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
Koronowo, 8 lutego 2019 r.
 
 
Przewodnicząca Komisji
 
Ewa Szymańska
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (8 lutego 2019)
Opublikował: Aneta Babińska (8 lutego 2019, 13:07:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217