Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 25 września 2019 r. godz. 14:00.


Zapraszam do udziału w XIV sesji
Rady Miejskiej w Koronowie,
która odbędzie się 25 września 2019 r. o godz. 14:00
 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24. 
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Ślubowanie Radnej Rady Miejskiej w Koronowie Pani Sławomiry Polewanej.
 4. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad  XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja z realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2019 roku.
 8. 8Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie miasta Koronowa.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020 - 2023.
 17. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 18. Zapytania, wnioski i informacje.
 19. Składanie interpelacji.
 20. Informacja z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
 21. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 22. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie obrad XIV sesji.
Koronowo, 13 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie

Stanisław Gliszczyński
 
 
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (13 września 2019)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (13 września 2019, 07:57:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (13 września 2019, 11:04:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 666