Informacja o sposobie dopisania się do rejestru wyborców w przypadku nie posiadania zameldowania na pobyt stały w ponownych wyborach na burmistrza zarządzonych na dzień 04.11.2018 r.

Na podstawie art. 19 § 1 Kodeksu wyborczego- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek, do którego dołącza się:
1.      Pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje obywatelstwo oraz adres stałego zamieszkania na terenie gminy
2.      Kserokopię ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)
W celu przyspieszenia procedury wyjaśniającej, tj. potwierdzenia stałego zamieszkiwania wnioskodawcy pod deklarowanym adresem, prosimy dołączyć (w miarę możliwości), np.:
- akt własności lokalu (jeśli wnioskodawca jest właścicielem lokalu, w którym zamieszkuje)
- decyzję o naliczeniu wysokości podatku za bieżący rok (jeśli wnioskodawca jest właścicielem lokalu, w którym zamieszkuje)
- deklarację śmieciową z wyszczególnieniem ilości osób nią objętych (obejmująca również wnioskodawcę)
- imienne rachunki za media (prąd, Internet, woda, śmieci, itp.)
- imienne decyzje, umowy (MOPS, ubezpieczenie itp.)
- umowę najmu lokalu (ostatnią i ew. poprzednie dla tego samego lokalu)
- oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wnioskowanym adresem (centrum życiowe wnioskodawcy związane z pracą i rodziną) poświadczone przez wnioskodawcę oraz właściciela lokalu i/ lub sołtysa wsi
- oświadczenie o miejscu zatrudnienia, adresie szkoły do której uczęszczają dzieci wnioskodawcy itp.
- wszelkie inne dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania wnioskodawcy pod danym adresem

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (23 października 2018)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (23 października 2018, 16:39:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (24 października 2018, 07:47:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 384