Inne informacje

Inne informacje

Informacja o sposobie dopisania się do rejestru wyborców w przypadku nie posiadania zameldowania na pobyt stały w ponownych wyborach na burmistrza zarządzonych na dzień 04.11.2018 r.

Na podstawie art. 19 § 1 Kodeksu wyborczego- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek, do którego dołącza [...]

Informacja o miejscu i terminie składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 4.11.2018 r.

Burmistrz Koronowa informuje, że wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania   w ponownych wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. można składać w Urzędzie Miejskim w Koronowie, [...]

Informacja o miejscu i terminie udostępnienia spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Burmistrz Koronowa informuje, że zostały sporządzone spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 [...]

Informacja o miejscu i terminie składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Burmistrz Koronowa informuje, że wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania   w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 [...]

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym [...]

metryczka