Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. Dowodów Osobistych w Urzędzie Miejskim w KoronowieKO/0110-4/06

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. Dowodów Osobistych w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Informujemy, że w wyniku procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Daria Ozimkowska zamieszkała w Witoldowie.
Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz posiada wymagane kwalifikacje na to stanowisko. Jako technikę naboru zastosowano rozmowę kwalifikacyjną, w której 12 kandydatkom zadawano te same pytania.
Pani Daria Ozimkowska wykazała dobrą znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa miejscowego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, oraz biegłą znajomość przepisów ustaw o ewidencji i dowodach osobistych jak też o ochronie danych osobowych. Kandydatka wykazała się dużą wiedzą teoretyczną i wywarła dobre wrażenie na członkach komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli zgodni, że Pani Daria Ozimkowska jest osobą, która spełnia wszystkie niezbędne uwarunkowania, aby wykonywać pracę na stanowisku młodszego referenta ds. Dowodów Osobistych.

                                                                        B U R M I S T R Z
                                                                   mgr inż. Zygmunt Michalak


Koronowo, dnia 07.09.2006 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 września 2006)
Opublikował: Joanna Maćkowiak (7 września 2006, 14:36:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3461