Nabór na stanowisko Operator samojezdnej równiarki drogowej w ZGKiM Koronowo

ZGKiM w Koronowie z siedzibą w Koronowie Al. Wolności 4
ogłasza nabór na stanowisko :
Operator samojezdnej równiarki drogowej - 1 etat

Wymagania niezbędne :
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne :
- wykształcenie zawodowe lub średnie
- umiejętność obsługi równiarki drogowej potwierdzona uprawnieniami

Wymagania dodatkowe :
- umiejętność pracy w zespole
- odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność,
- prawo jazdy kategorii C E T
- ukończony kurs na przewóz rzeczy

Wymagane dokumenty :
- list motywacyjny i CV
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
- kopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem referencje, o ile takie kandydat posiadanie
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002 r Nr. 101 poz 926 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe :
Telefon kontaktowy (052) 38 22 562 lub (052) 3822 216
Osoba wyznaczona do kontaktu Mariola Gajewska
-Lista kandydatów , którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do drugiego etapu , zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.
-Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
-Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu

Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Mariola Gajewska (9 października 2008)
Opublikował: Mariola Gajewska (9 października 2008, 12:28:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4571