2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10.12.2018 r. znak: IPP-PP.6733.1.40.2018 o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

zawiadamia się o przedłużonym terminie załatwienia sprawy na postawie wniosku z dnia 08.10.2018 r. w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w celu przebudowy istniejącej linii napowietrznej na kablową – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 1027/7, 1097/3, 1028/24, 1081/3, 1097/39, 1081/33, 1097/42, 1094/3, 1097/15, 1095, 1118/6, 1120/5, 1119/1, 1120/6, 1119/2, 1119/4, 1123 położonych w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (10 grudnia 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (11 grudnia 2018, 10:22:32)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152