2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 02.11.2018r., znak:IPP-PP.6733.1.40.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek
z dnia 08.10.2018 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w celu przebudowy istniejącej linii napowietrznej na kablową – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 1027/7, 1097/3, 1028/24, 1081/3, 1097/39, 1081/33, 1097/42, 1094/3, 1097/15, 1095, 1118/6, 1120/5, 1119/1, 1120/6, 1119/2, 1119/4, 1123 położonych w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (2 listopada 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (5 listopada 2018, 09:32:51)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163