2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

OBWIESZCZENIE Burmistrza Koronowa z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: IPP-PP.6733.1.12.2018 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne

zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 18.04.2018  r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV z szafą kablową dla zasilania dz. ozn. nr ewid. 1846/20 położonej w Koronowie – realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 1864, 1859, 1833/1 położonych w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo
Decyzja nr 12/2018 znak: IPP-PP.6733.1.12.2018 z dnia 13.06.2018 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (13 czerwca 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (13 czerwca 2018, 11:30:30)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153