Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.222.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.222.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (19 grudnia 2017)
Opublikował: Aneta Babińska (19 grudnia 2017, 16:34:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308