Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.211.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (30 listopada 2017)
Opublikował: Aneta Babińska (30 listopada 2017, 15:59:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Aneta Babińska (1 grudnia 2017, 09:23:36)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 444