Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2017 z dnia 13 października 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.177.2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (13 października 2017)
Opublikował: Aneta Babińska (13 października 2017, 14:04:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276