Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2017 z dnia 13 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (13 marca 2017)
Opublikował: Aneta Babińska (14 marca 2017, 14:32:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428