Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2017 z dnia 13 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.41.2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Aktualizacja inwentaryzacji i gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (13 marca 2017)
Opublikował: Aneta Babińska (14 marca 2017, 14:30:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317