Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2017 z dnia 8 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.35.2017 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie sposobu rozliczania dotacji przekazywanej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony oraz kosztów przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, któremu ma zostać wydana decyzja

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (10 marca 2017)
Opublikował: Aneta Babińska (10 marca 2017, 13:34:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353