Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.3.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (10 stycznia 2017)
Opublikował: Aneta Babińska (10 stycznia 2017, 15:34:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388