Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.30.2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (25 lutego 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (29 lutego 2016, 13:46:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272