Informacje

Informacje

Informacja o możliwości zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum najpóźniej w dniu [...]

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum

Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Koronowo w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., przyjmowane są w pokoju Nr 24 w [...]

metryczka