2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 lutego 2016 r. IPR-PR.6733.28.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 1 lutego 2016 r., znak: IPR-PR.6733.28.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami łączącej miejscowości Sitowiec i Dziedzinek wzdłuż drogi powiatowej nr 1139C - przebieg inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 41, 7, 104/1, 114/3, 115/9, 102/1, 115/7, 115/11, 118/3, 118/1, 100/9, 100/11, 103/2 położonych w obrębie Dziedzinek, gm. Koronowo oraz ozn. nr ewid. 36/2, 35/7, 86/1 położonych w obrębie Sitowiec, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (3 lutego 2016)
Opublikował: Karolina Wyszynska (3 lutego 2016, 07:52:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 294