2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 sierpnia 2015 r. IPR-PR.6733.11.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 10 sierpnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.11.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania działki o numerze 331, 332, linii kablowej 0,4 kV dla zasilania istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV kierunek leśniczówka Wilcze Gardło – przebieg inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid.  265, 319, 13053/4 położonych w obrębie Stary Jasiniec, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (11 sierpnia 2015)
Opublikował: Karolina Wyszynska (11 sierpnia 2015, 15:51:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297