2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.14.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 6 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.14.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej, słupa nn, linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek o numerze podstawowym 135/* oraz przebudowy odcinka linii napowietrznej 0,4kV na kablową 0,4kV – przebieg inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 7/1, 135/11, 135/8 położonych w obrębie Więzowno, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (10 lipca 2015)
Opublikował: Karolina Wyszynska (10 lipca 2015, 14:01:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 468