2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 lipca 2015 r. IPR-PR.6733.10.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 lipca 2015 r., znak: IPR-PR.6733.10.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie istniejącego słupa SN, budowie odgałęzienia linii napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania działki nr 9/2 położonej w miejscowości Gogolin, gm. Koronowo – przebieg inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 9/1, 9/2 położonych w miejscowości Gogolin, gm. Koronowo

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (9 lipca 2015)
Opublikował: Karolina Wyszynska (9 lipca 2015, 08:07:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375