2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 maja 2015 r. IPR-PR.6733.5.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 11 maja 2015 r., znak: IPR-PR.6733.5.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania działki o nr 1315/3 w Koronowie – realizacja inwestycji na nieruchomości ozn. nr ewid. 1277 położonej w Koronowie, obręb Koronowo, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (12 maja 2015)
Opublikował: Karolina Wyszynska (12 maja 2015, 13:15:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501