2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 r.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. IPR-PR.6733.3.2015

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 29 kwietnia 2015 r., znak: IPR-PR.6733.3.2015 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV, słupa nn 0,4kV i słupowej stacji transformatorowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania działki o nr 144 oraz przebudowie i demontażu istniejącej napowietrznej linii kablowej oraz słupa w miejscowości Tryszczyn – przebieg inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 142, 143, 144 położonych w miejscowości Tryszczyn, obręb Tryszczyn, gm. Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Karolina Wyszynska (30 kwietnia 2015, 07:53:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448