Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie - 26 maja 2017 r., godz. 9:00.

Uprzejmie zawiadamiam, że 26 maja 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń, pokój nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2016.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 4 maja 2017 r.

Przewodnicząca Komisji
Halina Bociek

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (4 maja 2017)
Opublikował: Adela Rojek (4 maja 2017, 14:41:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200