Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie 17 października 2016 r. o godz. 9:00

Uprzejmie zawiadamiam, że 17 października 2016 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń, pokój nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja Burmistrza Koronowa o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w szkołach Gminy Koronowo z roku 2015-2016.
  3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
  4. Sprawy bieżące komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 3.10.2016 r.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kozański

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Komisji (3 października 2016)
Opublikował: Adela Rojek (3 października 2016, 11:54:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249