Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie - 8 maja 2017 r. godz. 9:00.

Uprzejmie zawiadamiam, że 8 maja 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń, pokój nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok, informacji o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023 oraz informacji o stanie mienia komunalnego- część II.
  3. Sporządzenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2016.
  4. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2016 rok.
  5. Sprawy bieżące komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 4 maja 2017 r.


Przewodnicząca Komisji

Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (4 maja 2017)
Opublikował: Adela Rojek (4 maja 2017, 08:47:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209