Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie 6 maja 2016 r. o godz. 9:00

Uprzejmie zawiadamiam, że 6 maja 2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń, pokój nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Sporządzenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2015 r.
  3. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa.
  4. Kontrola realizacji inwestycji gminnej pn. Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego.
  5. Sprawy bieżące komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 29 kwietnia 2016 r.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca komisji (29 kwietnia 2016)
Opublikował: Adela Rojek (29 kwietnia 2016, 12:56:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337