Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie 15 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00

Uprzejmie zawiadamiam, że 15 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń, pokój nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2015.
  3. Sporządzenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2015 r.
  4. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa.
  5. Sprawy bieżące komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 5 kwietnia 2016 r.


Przewodnicząca Komisji

Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (5 kwietnia 2016)
Opublikował: Adela Rojek (5 kwietnia 2016, 14:20:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306