Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie 13 listopada 2015 r. o godzinie 9:00.

Uprzejmie zawiadamiam, że 13 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Wykonanie Uchwały Nr XV/144/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
3. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2016.
4. Sprawy bieżące komisji.
5. Kontrola realizacji bieżących inwestycji wykonywanych na terenie Gminy Koronowo:
a) rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe,
b) budowa remizy strażackiej OSP Gościeradz.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 3 listopada 2015 r.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca komisji (3 listopada 2015)
Opublikował: Adela Rojek (3 listopada 2015, 09:56:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479