Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie 10 i 26 czerwca 2015 r. o godz. 9.00

Uprzejmie zawiadamiam, że 10 i 26 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia w dniu 10 czerwca 2015 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja Burmistrza Koronowa o przygotowaniu kąpieliska oraz miejsc do kąpieli na terenie Gminy Koronowa oraz ich wizytacja przez komisję.
  3. Kontrola realizacji wybranych inwestycji między innymi dróg na terenie Gminy Koronowo – posiedzenie wyjazdowe.
  4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Porządek posiedzenia w dniu 26 czerwca 2015 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Wykonanie Uchwały Nr X/97/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie z zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Mąkowarsko.
  3. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Koronowo, 3 czerwca 2015 r.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (3 czerwca 2015)
Opublikował: Adela Rojek (3 czerwca 2015, 08:29:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453