Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie 7 i 8 maja 2015 r. o godz. 9:00

Uprzejmie zawiadamiam, że 7 i 8 maja 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia 7 i 8 maja 2015 r.:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Sporządzenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2014 r.
  3. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa.
  4. Sprawy bieżące komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, dnia 27.04.2015 r.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Komisji (27 kwietnia 2015)
Opublikował: Adela Rojek (27 kwietnia 2015, 11:34:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 449