Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie 19 stycznia 2015 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że 19 stycznia 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Wykonanie Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łąska Wielkiego.
  3. Wykonanie Uchwały Nr III/24/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
  4. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2015.
  5. Sprawy bieżące komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.


Koronowo, 12 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Komisji

Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (12 stycznia 2015)
Opublikował: Maria Klapczyńska (13 stycznia 2015, 09:32:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815