Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie - 16 lutego 2018 r. godz. 9:00

Uprzejmie zawiadamiam, że 16 lutego 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali posiedzeń, pokój nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Kontrola wydatków poniesionych prze Gminę związanych z usuwaniem skutków huraganu, który wystąpił w sierpniu 2017 roku.
  3. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca usunięcia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo oraz planu wojewódzkiego budowy obwodnicy przechodzącej przez Przyrzecze.
  4. Sprawy bieżące komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Koronowo, 5 lutego 2018 r.


Przewodnicząca Komisji

Ewa Semrau

metryczka


Wytworzył: Przewodncząca Komisji (5 lutego 2018)
Opublikował: Adela Rojek (5 lutego 2018, 09:12:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (5 lutego 2018, 09:16:57)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 255