Zawiadomienie o obradach L sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 30 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00

Zapraszam do udziału w L sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranej radnej Rady Miejskiej w Koronowie.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 5. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z obrad: XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 8. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 9. Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom.
 10. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo do rozpoczęcia roku szkolnego 2017 - 2018.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017 - 2024.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Koronowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji podziału Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów „Przyrzecze I" położonych w Koronowie.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STREFA TUSZYNY" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
 21. Zapytania, wnioski i informacje.
 22. Składanie interpelacji.
 23. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
 24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad L sesji.

Koronowo, 18 sierpnia 2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (18 sierpnia 2017)
Opublikował: Adela Rojek (21 sierpnia 2017, 10:00:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279