Zawiadomienie o XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 12 lipca 2017 r. o godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 12 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. mienia Gminy Koronowo w zamian za objęcie udziałów w podniesionym kapitale zakładowym Spółki.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017 - 2024.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu z budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok polegającej na dofinansowaniu zadania pn. „Budowa obiektu inżynierskiego – mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1514 C Mąkowarsko - Sokole Kuźnica - Koronowo w Krówce Leśnej” i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na terenie miasta Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miejscowości Wierzchucin Królewski.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół podstawowych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołów szkół.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do roku 2025.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 16. Zamknięcie obrad XLVIII nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, 7 lipca 2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej w Koronowie (7 lipca 2017)
Opublikował: Adela Rojek (7 lipca 2017, 13:12:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315