Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 22 czerwca 2017 r. o godz. 13:00.

Zapraszam do udziału w XLVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja o przygotowaniu Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017 - 2024.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Koronowo, w miejscowości Tryszczyn.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo I" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo II" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo III" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo IV" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo V" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo VI" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo IX" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo X" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo XI" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Koronowo XII" dla terenów położonych w gminie Koronowo.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Łąsko Małe i Wierzchucin Królewski, położonego w gminie Koronowo.
 27. Zapytania, wnioski i informacje.
 28. Składanie interpelacji.
 29. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 30. Zamknięcie obrad XLVII sesji.

Koronowo, 12 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (12 czerwca 2017)
Opublikował: Adela Rojek (12 czerwca 2017, 12:04:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268