Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 1 lutego 2017 r. godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w XLI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 1 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Wręczenie Orkiestrze Dętej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ”.
8. Przyznanie nominacji oraz wyróżnienia Burmistrza Koronowa, statuetki "KORONA FELIX VALLIS".
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017 - 2024.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 731 położonej na terenie miasta Koronowa.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów „Przyrzecze I” położonych w Koronowie.
13. Składanie interpelacji.
14. Zapytania, wnioski i informacje.
15. Sprawozdanie:
a) z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
b) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad XLI sesji.

Koronowo, 13 stycznia 2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (13 stycznia 2017)
Opublikował: Adela Rojek (13 stycznia 2017, 10:10:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (23 stycznia 2017, 13:48:16)
Zmieniono: Aktualizacja związana z przenumerwaniem sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 331