Zawiadomienie o XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 16 listopada 2016 r. godz. 14:00.

Zapraszam do udziału w XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 16 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
  4. Zamknięcie obrad XXXV nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, 10 listopada 2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (10 listopada 2016)
Opublikował: Adela Rojek (10 listopada 2016, 08:13:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261