Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie 28 września 2016 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie, ul. Sienkiewicza 2

Zapraszam do udziału w XXXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 28 września 2016 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie, przy ul. Sienkiewicza 2.

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2016 roku i informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016 - 2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy Kanale" położonego w Koronowie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Koronowa i Pieczysk, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 13. Składanie interpelacji.
 14. Zapytania, wnioski i informacje.
 15. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 16. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XXXII sesji.

Koronowo, 15 września 2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (15 września 2016)
Opublikował: Adela Rojek (15 września 2016, 10:40:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 477