Zawiadomienie o XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie 18 stycznia 2016 r. o godz. 14:00.

Zapraszam do udziału w XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 18 stycznia 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków i systemu zaopatrzenia w wodę gminy Koronowo” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś Priorytetowa II, Działanie 2.3 finansowanego z Funduszu Spójności oraz upoważnienia Burmistrza Koronowa do złożenia wniosku o dofinansowanie.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków i systemu zaopatrzenia w wodę gminy Koronowo” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś Priorytetowa II, Działanie 2.3 finansowanego z Funduszu Spójności oraz ponoszenia wydatków w tym zakresie.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/156/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w obrocie i używaniu artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Koronowo.
  6. Zamknięcie obrad XX nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, 15.01.2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej w Koronowie (15 stycznia 2016)
Opublikował: Adela Rojek (15 stycznia 2016, 12:56:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369