Zawiadomienie o XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie 29 lipca 2015 r. o godzinie 14.00

Zapraszam do udziału w XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 29 lipca 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.
  8. Zamknięcie obrad XII nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, 28 lipca 2015 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (28 lipca 2015)
Opublikował: Adela Rojek (28 lipca 2015, 08:48:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 463