Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Koronowie 24 czerwca 2015 r. o godz. 10.00


Zapraszam do udziału w XI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 24 czerwca 2015 r. o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24
 
Porządek obrad sesji:
 
1.      Otwarcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.      Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XI sesji.
4.      Przyjęcie protokołu z obrad: IX i X sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady oraz z wykonania uchwał.
6.      Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7.      Wyróżnienie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie i Gimnazjum Nr 1 w Koronowie za sukcesy w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
8.      Informacja: Punktu Informacji Turystycznej, stanowiska d/s promocji i Komisariatu Policji w Koronowie o przygotowaniach  Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
9.      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015-2022.
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 2” dla terenu położonego w Koronowie.
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne: nr 233 położonej w Okolu, gm. Koronowo i nr 1846/10 położonej w Koronowie, gm. Koronowo.
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie  zbadania zasadności skargi  na działalność Burmistrza Koronowa.
15.  Składanie interpelacji.
16.  Zapytania, wnioski i informacje.
17.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
18.  Zamknięcie obrad XI sesji.
 
Koronowo,  15 czerwca 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

 
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (15 czerwca 2015)
Opublikował: Maria Klapczyńska (15 czerwca 2015, 13:34:25)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (16 czerwca 2015, 12:10:21)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 719